Asjaajamine

Koolituse lõpuks õppija:

 • oskab koostada eri liigist ametikirju;
 • saab ülevaade asjaajamise ja arhiveerimise korraldamisest ning haldamisest;
 • tutvub asjaajamist ja arhiveerimist reguleerivate seadustega.

Moodul 1. Ametlik kiri eesti keeles (4 аk. tundi)

 • Dokumendiplangi ülesehitus
 • Dokumendiplangi elementide vormistamine
 • E-kirja etikett
 • Väljendite korrektne kasutamine ametlikus kirjas
 • Praktiline töö. Ametikirjade koostamine (tellimused, võlanõuded, volikirjad, garantiikirjad, avaldused, tõendid, õnnitluskirjad, kaastundekirjad, koostööpakkumised, saatedokumendid)

Мoodul 2. Asjaajamine ja arhiveerimine (12 аk. tundi)

Asjaajamine

 • Asjaajamise korraldamise ja haldamisega seotud seadusandlus Eestis, standardid (EVS, ISO)
 • Nõudmised dokumentide ja plankide vormistamisele
 • Nõudmised kirjadele, sh elektroonsetele, ning nende vormistamisele. Standart ER EVS 882-1:2006 "Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumendielemendid ja vorminõuded. Osa 1: Kiri"
 • Dokumentide registreerimine ja süstematiseerimine (dokumentide loetelu, selle kinnitamine ja muutmine)
 • Asjaajamise ja dokumentide ringluse korraldamine ettevõttes
 • Praktiline töö (ametikirja, käskkirja ja protokolli koostamine)

Arhiveerimine

 • Seaduslikud aktid, mis reguleerivad arhiivi korraldamist ettevõttes
 • Dokumentide ettevalmistamine nende üleandmiseks arhiivi (loetelud, nimestikud, aktid)
 • Dokumentide säilitamise tähtaegade määramine. Dokumentide hävitamine.
 • Dokumentide üleandmine arhiivi

Õppekavaga võib tutvuda siin.

Sihtgrupp: Kursusele on oodatud kõik, kes soovivad omandada teadmisi dokumendihaldusest, asjaajamisest ja korrektsete dokumentide loomisest ja töötlemisest. Samuti on oodatud sekretärid, juhiabid, assistendid, büroojuhid, referendid jt, kes soovivad olemasolevaid teadmisi täiendada.

Kestvus: 16 аk. tundi

Tagasi erialaste koolituste loetelu juurde