Miks inimesed pöörduvad psühholoogi poole? Mida rohkem inimesi, seda enam põhjusi psühholoogilise abi järele pöördumiseks. Ühed tulevad psühholoogi juurde, lootes leida lahenduse mingile raskele elusituatsioonile ja võtta vastu õige otsuse; teised ootavad psühholoogilt vastust, kuidas lahkuda hinge kannatuste rajalt ja vabaneda sellistest probleemidest nagu depressioon, närvilisus, hirm. Psühholoogi poole tihti pöörduvad need inimesed, kellel on raskusi rahuldavate isiklike suhete loomisel või hoidmise. Idee pöörduda psühholoogi poole tihti tekib siis, kui inimene hakkab teadvustama, et midagi on tema elus valesti.

Psühholoogi nõustamine on esimeseks sammuks, mis näitab, et inimene tõesti tahab midagi muuta oma isiklikke suhteid. Antud samm muudab seda soovi reaalsemaks. Ühelt poolt, pöördumine psühholoogi poole näitab tõelist soovi muuta oma elu, aga teiselt poolt, valmisolekut kandma vastutust oma elus toimuva eest. Seetõttu Teie esimene samm on igati arusaadav ja postiivne ning alates esimeset visiidist Te võite oodata psühholoogi poolt tõsist suhtumist, toetumist ja lugupidamist.

Psühholoogi konsultatsioonide tihedus ja kestvus sõltub kõigepealt kliendi eesmärkidest. Tavaliselt psühholoogiline nõustamine võib olla erineva kestvusega: kas üks kord või 10-15 kohtumist ja rohkem. Perenõustamine on psühholoogilise nõustamise erajuhtumiks. Antud juhul käsitletakse kliendi tervet pere.

Hind: 35 EUR/1 tund