Keelekursused

keeled

Me kutsume teid sukelda koos meiega põnevasse keelte maailma, kus te saate laiendada oma silmaringi, tutvuda teiste maade kultuuri ja kommetega, alustada võõrkeeles suhtlemist ning avada enda jaoks uusi perspektiive oma isiklikus elus ja äris!

Еfektiivselt rakendatavatel võõrkeelete õppimise metoodikatel on rida eelisi:

  • aktiivne sõnavara laiendamine
  • keelebarjäaari ületamine
  • pole vaja "tuupida" grammatilisi reegleid
  • arendatakse oskust väljendada oma mõtteid nii suuliselt kui ka kirjalikult
  • arendatakse vajalikke keeleoskusi, nt kõnet, kuulamist ja kirjutamist

Me pakume teile õppimist väikestes rühmades andekate ja kogenud pedagoogide juhendamisel, kes arendavad õppekavasid, arvestades iga rühma vajadusi ja soove.