Suvi, ah suvi!

Igal suvel korraldab noorteorganisatsioon MTÜ Tugikeskus Arktur koostöös Erahuvikool Eterna ja linnaosa üldhariduskoolide õpetajatega lastele suvelaagreid. Laagritemaatika on mitmekesine ja sel aastal korraldame kolme laagrit:
    • Keelelaager „Minu kodu on Eesti. Lapsed harjutavad iga päev eesti keelt: väljasõit tallu, tutvumine taluelu ja koduloomadega, ratsutamine, lõuna talus, tutvumine eesti autorite lastekirjandusteostega, ekskursioon ja matk.
    • Loomelaager "Eesti suve värvid", kus lapsed saavad tutvuda erinevate kunstivaldkondadega ja   luua oma meistriteoseid, külastada näitusi ja puhata Soome lahe kaldal.
    • Noorematele koolilastele pakkusime spordilaagrit, kuna selles vanuses lastele meeldib palju liikuda, tegeleda aktiivsete ja liikuvate mängudega.

Laagreid viivad läbi kvalifitseeritud õpetajad. Nad kohtlevad igat last usalduse ja austusega, toetavad laste initsiatiivi ja iseseisvust.

Haridusministeerium toetab sel aastal noorte- ja haridusorganisatsioone ning on eraldanud raha õppelaagritele. Kõik selle aasta laagrid on tasuta, laagreid rahastab täielikult haridusministeerium! Rühmad on komplekteeritud ja meie õpetajad on valmis alustama!