Müügiesindaja - Klienditeenindaja

Koolituse lõpuks õppija:

  • oskab suhelda ja toime tulla klientidega erinevates teenindussituatsioonides;
  • oskab kasutada erinevaid müügitehnikaid;
  • saab läbi viia läbirääkimisi klientide, hankijatega jt kaubanduse protsessi osalejatega;
  • saab ülevaade müügikampaania korraldamisest, kliente nõustmisest:
  • saab ülevaade müügitöökorraldusest;
  • oskab töötada nii iseseisvalt kui ja meeskonnatöös;
  • saab ülevaade müügitöö valdkonda reguleerivatest õigusaktidest.

Õppekava:

SUHTLEMISE PSÜHHOLOOGIA

Eneseesitlus. Esmamulje. Imago. Välimus, žestid, hoiak. Enesetaju. Enesekindlus. Võtted ja meetodid hirmude ületamiseks ja ärevusega toimetulekuks. Verbaalsed ja mitteverbaalsed võtted kontakti loomiseks, pidamiseks ning usalduse võitmiseks. Aktiivne kuulamine. Konfliktid ja suhtlemisbarjäärid.

MÜÜGITÖÖKORRALDUS

Turunduse alused. Müügi protsess ja strateegiad. Klientide baaside loomine. Klientidega suhete arendamine. Reklaamkampaaniate korraldamine. Klientidele mõeldud koostööpakkumise koostamine.

MÜÜGITEHNIKAD JA KLIENTIDEGA TÖÖTAMISE STIILID

Müügi etapid. Kuidas arendada sõbralikke suhteid klientidega. Dialoogi arendamine. Mõjutamispsühholoogia. Aktiivse kuulamise tehnikad, küsimuste esitamise tehnikad. Ostjate tüübid. Eri tüübist ostjatega suhtlemise iseärasused. Töö klientide pretensioonidega.

TELEFONIMÜÜK

Telefonimüügi alused. Kuidas efektiivselt valmistuda ette läbirääkimisteks telefoni teel? Kliendi huvide väljaselgitamine. Kliendi iseloomustuse analüüs. Toode või teenuse esitlus. Informatsiooni üleandmise kvaliteedi tõstmise tehnikad. Telefonivestluse individuaalse tehnika arendamine.

EFFEKTIIVSED KOMMUNIKATSIOONID KLIENTIDEGA MÜÜGIPROTSESSIS

Kliendile orienteeritud käitumisstiil. Tegurid, mis mõjutavad meie poolt osutavate teenuste kvaliteeti. Mda me pakume? Mida ootab ja väärtustab meie klient? Kliendile orienteeritud kolmnurk.

RASKED SITUATSIOONID KLIENTIDEGA TÖÖTAMISEL

Kaebuste ja konfliktide põhjused. Konfliktsete klientide tüübid. Kuidas neid ära tunda ja nendega töötada? Konfliktide ennetamine. Töövõtted agressiivsusega võitlemiseks. Debitoorne võlgnevus. Kuidas juhtida oma stressi tööprotsessis ja pärast rasket situatsiooni. Enesekindla käitumine keerulistes situatsioonides. Professionaalne eetika.

KAUBAÕPETUSE ALUSED

MÜÜGITÖÖ VALDKONDA REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

TÖÖÕIGUS

ARVUTI KASUTAMINE (Word, Excel, Power Point, Outlook)

EKSAM

Õppekava täisversiooniga võib tutvuda siin.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Müügiesindajana töötavad või tööle asuda soovivad isikud. Sihtgrupiks on täiskasvanud inimesed, kes omavad keskharidust. Õppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus omandatakse kutsestandardile Müügikorraldaja, tase 5 vastavad kompetentsid.

Koolitajad: J. Morozova, M. Vorobjova, I. Strukova

Kestvus: 160 akad. tundi auditoorset õppetööd ja 80 ak. tundi iseseisvat õppetööd.

Tagasi erialaste koolituste loetelu juurde