Sekretär - Juhiabi (Erialase taseme tõstmise koolitus)

Antud õppekava on koostatud vastavalt EV kutsestandardile Juhiabi, tase 6. Mooduli läbimisel tõstavad õppijad oma kvalifikatsiooni kutsestandardini Juhiabi, tase 6.

Koolituse lõpuks õppija:

 • saab teadmised ja pädevused asjaajamise korraldamisest ning põhidokumentidega töötamisest;
 • õpib korraldama oma tööd erinevates olukordades, mis on seotud firma tegevusega;
 • oskab luua sõbralikku keskkonda töökollektiivis;
 • õpib suhtlema klientide ja kolleegidega heal tasemel.

Õppesisu

MOODUL 2 . ERIALASE TASEME TÕSTMINE

(Juhiabi, tase 6)

Projektijuhtimine

 • Projektijuhtimise alused
 • Projekti planeerimine: võrkgraafik, Gantt graafik
 • Projekti eelarve
 • Projektimeeskonna koordineeriminE
 • Projekti lõpetamine
 • Projektijuhtimise automatiseeritud süsteemid

Ettevõtluse ja majanduse alused

 • Ettevõtlus väikeettevõtluses: Eesti Vabariigi õigusaktid, äritegevuse vormid (FIE, TÜ, UÜ, OÜ, AS) ja nende valimine.
 • Ettevõtte asutamise etapid
 • Äritegevuse arendamist soodustavad organisatsioonid Eestis (EAS, Töötukassa jt)
 • Tegevuse põhinäitajad: tulud, kulud, kasum.

Turunduse alused: reklaam ja edutamine sotsiaalvõrkudes

 • Turunduse põhilised kriteeriumid
 • Reklamm kui kommunikatsiooni kanal
 • Firma kaupade ja teenuste tutvustamine sotsiaalvõrkudes
 • Klientidega suhete korraldamine CRM alusel

Firmasisene kommunkatsioon

 • Tulemusliku suhtlemise võtted
 • Sisemised kommunikatsioonid kui eesmärkide saavutamise võte
 • Ärisuhete loomise ja arendamise võtted
 • Tagasiside ja selle roll juhtimiskommunikatsioonides
 • Koostöö põhimõtted: äri ja ärisuhete arendamine
 • Töötajate tüüpide iseärasused ja koostöö võtted
 • Isikliku töökuse säilitamine

Sihtgrupp: Sekretärid ja juhiabid, kes on huvitatud oma erialase taseme tõstmisest.

Kursuse kestus: 94 akad. tundi (70 akad. tundi auditoorset tööd ja 24 akad. tundi iseseisvat tööd).

Tagasi erialaste koolituste loetelu juurde