Seminar „Edukad suhted paaris ja isiksuslik areng“

Seminari eesmärgiks on arendada oskust õppida tunda ennast ja oma iseärasusi, tõsta oma enesehinnangut.

Seminari-treeningu kava koosneb kahest osast:

  • teoreetiline materjal
  • süsteemsete paigutuste treening ühe osaleja päringu järgi

Tee iseenda juurde: sisemine „MINA" ja isiksuslik areng

  • Oma isiksuse eripära enesetunnetus
  • Oskus jääda iseendaks
  • Oma nõrkade ja tugevate külgede tunnetamine
  • Enesehinnangu tõstmine oma sisemise "MINA" kaudu
  • Oma sisemiste protsesside regulatsiooni mehhanismide tunnetamine
  • Oskus muutuda, olla uus ja erinev, iseenda kaotamatа

Koolitaja: Anzelika Lensment, psühholoogia teaduste magister