Seminar "Õnnelik perekond ja seadused, mille alusel ta elab"

Antud teema pakub huvi kõikidele. Just nimelt vanemate perekonnast tulevad meie paljude läbielamuste juured, nii oma kujult ja vormilt positiivsete ressursside, kui ka negatiivsete pettumuste ja ebaõnnestumiste näol.

Need mudelid, mida me omandame vanemate perekonnas, ning eriti need, mis tulevad meie alateadvusse, on meie edaspidise elu kõige püsivamateks ja sügavamateks käitumismudeliteks. Kvaliteetselt ehitatud ja arendatud vanemate ja laste vahelised suhted on meie arengu aluseks. See on vundament, millele ehitatakse tasakaalustatud partnersuhted; see on professionaalse kasvu ja edukuse aluseks.

Koolitaja on Anzelika Lensment, PhD, psühholoog - konsultant, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi õppejõud. Ta on üks tuntumaid Eesti psühholooge, kes praktiseerib perepaigutuste meetodit aastast 2002.

SEMINARI TEEMAD:

1.Perekond ja seadused, mille järgi see elab

Perekonna tähtsus meie elus ja selle loomise eesmärgid
Heade suhete loomiseks vajalikud tingimused
Mis juhtub, kui me rikume peresuhete talitamise seadusi

2. Vanemate ja laste omavahelised suhted

Vanemad ja nende roll peresüsteemis
Hierarhiline kord perekonnas
Sõltumine vanematest elu erinevatel etappidel; iseseisev elu
Vanemate ja laste vaheliste suhete alased eriteemad: lapsendamine, laste päritolust vaikimine, väljaspool abielu sündinud laps, erinevates peredes kasvavad lapsed, kellel on ühised vanemad

3. Õnnestunud ja ebaõnnestunud suhted paaris

Meheks ja naiseks saamise eripära
Partnersuhete hoidmise põhitingimused
Naiselikkuse ja mehelikkuse kaotamine pikaajalises partnerluses
Suhted armastuse kolmnurgas
Armukadedus ja vabaduse piirid
Lastele suunatud partnerlussuhted
Abortide tähendus ja nende tagajärjed
Kunstlik viljastamine

4. Süsteemse psühhoteraupetiline treening – perekondlikud paigutused

Kes kuulub perekondlikku süsteemi
Suguvõsa õitsmiseks vajalike tingimuste loomine
Suguvõsa südametunnistus
Perekondlikust süsteemist väljaheidetud liikme õiguste taastamine