Projektijuht

Õppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus omandatakse kutsestandardile PROJEKTIJUHT, tase 6 vastavad kompetentsid.

Kui Te soovite omandada teadmised ja pädevused, mis vastavad kutsestandardile PROJEKTIJUHT (tase 7 ja/või 8), siis õppekava muudatakse koolitaja ja õppija kokkuleppel.

 Koolituse lõpuks õppija:

 • teab erinevat tüüpi projektide juhtimise alused;
 • oskab kasutada projektijuhtimise võtteid projekti kulgu erinevatel etappidel;
 • oskab hinnata projektikvaliteedi riske ja taset;
 • saab teadmised ja pädevused, kuidas töötada meeskonnas, koostada projektidokumente, töötada programmis MS Project.

ÕPPEKAVA

Projektutegevus organisatsioonis

 • Projektitegevuse põhilised mõisted
 • Projekti kulg
 • Erinevused projektijuhtimise ja traditsioonilise juhtimise vahel
 • Kaasaegsed tendentsid projektijuhtimises

Projektijutimise protsessid

 • Projekti algus
 • Projekti planeerimine: võrkgraafik, Gantt graafik
 • Projektitegevuse teostamine
 • Monitooringu ja kontrolli protsessid
 • Projektitöö koordineerimine
 • Projekti lõpetamine

Projektitegevuse juhtimine ja aruandlus

 • Jooksvate muutuste teostamine
 • Meeskonna juhtimine
 • Projekti ja selle tulemuste alane asjaajamine
 • Kvaliteedikriteeriumite määratlemine
 • Projekti riskide hindamine ja haldamine
 • Aruannete koostamine ja esitamine

Projektitegevuse planeerimine MS Project’is

 • Töö lihtsate projektidega
 • Kalendaarne planeerimine
 • Ressursside planeerimine
 • Projekti opitimiseerimine

Tabeltöötlus ja arvutused Excel'is

 • Andmete kujundamine ja sisestamine töölehele
 • Andmete struktuuriga töötamine
 • Sisseehitatud funktsioonide kasutamine
 • Suurte tabelimassiividega töötamine
 • Andmete analüüsimine kokkuvõtvate tabelite abil

Sisekommunikatsioonid projektides

 • Projekti meeskonna moodustamine
 • Meeskonna juhtimise stiilid
 • Läbirääkimiste pidamise oskus
 • Konfliktide ja kriiside haldamine
 • Tulemustele suunatus ja suunamine

Hindamine

 • Projektitöö esitlus ja kaitsmine

Kursuse kestus: 202 akad. tundi (142 akad. tundi auditoorset tööd ja 60 akad. tundi iseseisvat tööd).

Sihtrühm:

 • Isikud, kes tunnevad huvi uue eriala omandamise vastu.
 • Ettevõtete juhid, projektijuhid ning projektimeeskonda ja juhtkonda kuuluvad töötajad, kes on huvitatud oma erialase taseme tõstmisest.