• Home
 • Erialane õpe
 • Raamatupidamise automaatiseerimissüsteemid (HansaRaama, 1С Raamatupidamine)

Raamatupidamise automaatiseerimissüsteemid (HansaRaama, 1С Raamatupidamine)

Koolituse lõpuks õppija:

 • omab ülevaadet peamistest raamatupidamise automaatiseerimissüsteemidest (HansaRaama, 1С Raamatupidamine);
 • rakendab saadud teadmisi ja oskusi väikese ja keskmise suurusega majandusüksuse raamatupidamises.

Õppekava

Raamatupidamise automaatiseerimissüsteemid

 • Raamatupidamise arvutisüsteemides töötamine
 • Raamatupidamissüteem HansaRaama
 • Raamatupidamissüsteem 1С Raamatupidamine

Raamatupidamise osad:

 • Üldine: ettevõtte andmed; aruannete perioodid
 • Finants: arvestusaastad; bilanss; kasumiaruanded; käibemaksuaruanne
 • Kassa: kassaraamat; kassa sissetulekuorderid, kassa väljaminekuorderid
 • Kulud: kuluaruanded
 • Müügireskontro: müügiarvete sisestamine; müügiarvele laekumine; artiklite sisestamine; ettemaksude sisestamine
 • Ostureskontro: ostuarvete – hankijate sisestamine; ostuarvete - hankijate laekumine
 • Põhivara: põhivarade sisestamine; amortisatsiooni aruanne; põhivarade mahakirjutamine, müük

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Kursusele on oodatud kõik, kes soovivad omandada teadmisi ja pädevusi raamatupidamise automaatiseerimissüsteemides töötamise valdkonnas, mis võimaldab töötada raamatupidaja assistendi ja raamupidajana ning täiendada end erialaselt ja osaleda elukestvas õppes. Õppekava (Baaskursus + Raamatupidamise automaatiseerimissüsteemid) õpiväljundite saavutamisel täismahus omandatakse kutsestandardile Raamatupidaja, tase 5 vastavad kompetentsid.

Kestvus: 80 ak. tundi

Tagasi erialaste koolituste loetelu juurde