Seminar "Vasak- ja parempoolsed inimesed. Tunnetamise ja käitumise iseärasused."

Me jätkame Inimese Disaini süsteemi uurimist ja nüüd käsitleme Parem- ning Vasakpoolsuse teemat. Kogu evolutsiooni areng tuli tänu vasakpoolse ajuga inimestelt parempoolse ajuga inimestele. Parempoolsed inimesed on passiivsed ja tundlikud. Nad imbuvad endasse kõike ümbritsevat, vaid ei saa lahendada probleeme. Igaühes meist on olemas mõlema osa.

ÕPPEPROGRAMMIS:

  • Maailma areng ja kollektiivse elamise Strateegia
  • Elu evolutsioon ja vajadus tundliku mõtlemise järele
  • Kuidas me saame kaardil näha Parem- ja Vasakpoolsust?
  • Missugused probleemid elus võivad tekkida Parempoolsetel inimestel?
  • Strateegiline Vasakpoolne Aju ja selle õige rakendamine
  • Tundlik Parempoolne Aju ja selle õige rakendamine
  • Laste arendamine vastavalt neie inimloomusele

Tagasi seminaride loetelu juurde