Seminar "Lapse areng. Tähtsad momendid"

Antud seminari eesmärgiks on anda ülevaadet Inimese Disaini unikaalsest süsteemist ja selle rakendamisest laste kasvatamisel, mille juures arvestatakse nende tõelist olemust.

KAVAS:

  • Tutvumine, kogemused ja ootused.
  • Missuguseid uusi kasvatamisele lähenemise viise avab meile Inimese Disain?
  • Mida me saame lapse kaardilt näha?
  • Mis on tähtis kuni 7aastase lapse arengus?
  • Toitumise erinevad tüübid ja nende mõju aju arengule.
  • Loodus ja kasvatamine. Kuidas mitte kahju tekitada?
  • Energeetilised ja mitte-energeetilised lapsed
  • Lapse areng vastavalt tema tüübile

Tagasi seminaride loetelu juurde