Koolitus "Rave Kartograafia"

Antud koolitus on Inimese Disani Süsteemi professionaalse ja üldhariduse kolmas tase Inimese Disaini Rahvusvahelises koolis (http://ihdschool.com/School/Education_Curriculum) ning see on vajalik haridusaste selleks, et jätkata õpinguid Analüütikute professionaalse õppe järgnevatel koolitustel. „Rave Kartograafia“ annab võimaluse rоhkem süveneda teadmistesse, mis olid koolitusel „Rave ABC“ saadud, ning avab mõistmise ja tunnetamise uued tasemed.

 KAVA:

 • Üheksa Keskust. Biloogiline vastavus.
 • Valelik MINA ja üheksa strateegiat
 • Määratletus. Katkestused. Valeliku MINA määratletuse katkestuste mehaanika.
 • Autoriteetide liigid ja nende töö mehaanika
 • Tüüpide aurad ja nende koostöö
 • Parema ja vasaku nurga profiilid. 12 psühholoogilist profiili ja nende iseärasused.
 • Profiilide käitumuslikud ja geneetilised rollid

Lisaks tundidele sisaldab antud koolitus ka rühmaarutlusi ning koduste ülesannete sooritamist.

KOOLITUSE KESKTVUS: 48 akad. tundi

EELTINGIMUSED (antud koolitusel osalemiseks)

 • Kaardi baaslugemine
 • Koolitus „Elades oma Disaini“
 • Koolitus „Rave ABC“
 • Õpik „Rave Kartograafia“

LEKTOR: Analüütik, Inimese Disaini süsteemi Giid ja Õpetaja Tatjana Korobenko