Seminar "Lapse areng. Tähtsad nõuanded tervise kohta"

Anda ülevaadet lapse arengust Inimese Disaini süsteemi järgi ja selle mõjust tervisele.

Inimese Disain on uus ja kaasaegne teadus, mis dešifreerib geneetilist koodi meie Bodygraph'il. Kui me teame lapse unikaalsusest ja tema haavatusest, siis me saame kasvatada teda kooskõlas tema unikaalsusega. Kui meid kasvatati ja õpetati kooskõlas ühtlustatud normide ja reeglitega, siis paljudel meist olid erinevad tervishäired juba varajasest lapsepõlvest saadik, kuna suurem osa nendest nõudmistest ei sobinud meile.

Kõige tugevamaks ühtlustavaks teguriks on toitumine, mis võib takistada unikaalse aju arengut. Olles kursis lapse toitumisega ja tagades seda lapsele, te võite oluliselt mõjutada lapse intellekti ja vähendada tema tervisehäireid. Asi on selles, et vale toitumine põhjustab neutronide vaheliste seoste varajast sulgemist lapsel. Mida rohkem ja kauem need arenevad, seda targem laps on.

Seminari ajal me käsitleme kõige tähtsamat, mis eristab toitumise 12 tüüpi. Põhjalikuma analüüsi saab sertfitseeritud analüütiku käest. Oluline on ka mõista teie lapse keha arengu iseärasusi, mis on pandud juba tema geneetika ja profiili tasemel. Profiil on psühholoogiline roll, mis avaldub teatud käitumises. Vanemad, kes ei tea oma lapse profiili iseärasusi, võivad valida lapse tervisele ohtlikku harrastust või spordiala.

KAVAS:

 • Mida me saame näha teie lapse kaardil?
 • Laste haavatus ja tingitus tervise suhtes
 • Mis on oluline lapse arengus kuni 7 eluaastat?
 • Toitumise erinevad tüübid ja nende mõju aju arengule
 • Kellele on vajalikud suured portsjonid ja regulaarne toitumine täpse kellaaja järgi?
 • Kellel tuleb süüa vähem ja ebaregulaarselt?
 • Erinevate tüüpide toitumise iseärasused ja piirangud
 • Jäätis: kellele tuleb kasuks, aga kellele mitte?
 • Kas kõik saavad olla taimetoitlased?
 • Kas kõigile on kahjulik rasvane ja magus toit?
 • Lapse keha areng: kellel on vaja rohkem füüsilist koormust?
 • Kellel on vaja tegelda spordiga, kuid kellel pole vaja seda teha?
 • Kuidas toetada lapse tervislikke harjumusi ja tema režiimi vastavalt tema tüübile?
 • Loodus ja kasvatamine. Kuidas mitte kahjustada?

Neid ja teisi küsimusi me vaatleme teie, teie laste ja lähedaste inimeste individuaalsete kaartide alusel. Registreerudes teatage oma sünni andmed (kuupäev, kellaaeg ja koht).

Tagasi seminaride loetelu juurde