Seminar "Perekonna ajalugu. Sissejuhatus perepsühholoogiasse"

Tihti ei anna perekond arenguruumi oma liikmetele. Paljud meist mängivad perekonnas traditsioonilisi rolle ja jäävadki neid mängima kogu elu.

See on geneetilise imperatiivi programm. Nii on vaja selleks, et ellu jääda. Kaasaegne ühiskond on palju muutunud, sellega on muutunud ka perekondlikud rollid. Need muutused peavadki mõjuma ka laste kasvatamist.

Seminari ajal me uurime perekonna kontseptsiooni ellujäämise mehhaanilise funktsioonina Inimese Disaini süsteemi alal. Käsitleme, kuidas see mõjutab meid ja meie lapsi.

KAVAS:

 • Kuidas on muutunud ühiskond alates 1781. aastast?
 • Lapsed ja perekonna rolli vähendamine alates 1961. aastast.
 • Üksikute naiste ja üksikemade arvu kasvamine
 • Tänapäeva ühiskonna ohutuse teema
 • „Normaalsete" perekondade ümberkorraldus tänapäeval
 • Teiste täiskasvanute tähtis roll (v.a vanemad)
 • Perekonna energia – geneetilise imperatiivi liikuv jõud
 • Kellel on hea peres ja rühmas, kuid kellel on parem üksi?
 • Miks me käitume oma perekonnas teatud viisil?
 • Miks mõnedes perekondades on distsipliin, kuid teisteski pole seda?
 • Miks mõned pered armastavad reisimist, teised jäävadki kohale?
 • Mis probleeme me arutame peres?
 • Missugused soovitused võivad olla perekondlike probleemide lahendamiseks?

Tagasi seminaride loetelu juurde